Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

Donderdag 12 oktober is door het Platform Cliëntenraden Rijnmond (PCR) een hernieuwd samenwerkingsconvenant getekend.
Samenwerking

Verschillende cliëntenraden van GGz organisaties uit Rijnmond ondertekenden samen met de regionale cliëntenorganisatie Basisberaad (afdeling binnen Zorgbelang Zuid-Holland) een nieuw samenwerkingsconvenant. Hiermee is de samenwerking voor de verdere toekomst bekrachtigd. Nieuw hierbij is het jaarlijkse werkplan, waarbij we gezamenlijk inzetten op actuele thema’s.

Lid Raad van Toezicht Pameijer - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen.

Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Lid Raad van Toezicht - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Plancare 2;
  • Samenwerkingsafspraken;

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Concept adviesbrief Verhuiskostenvergoeding;
  • Plancare 2;
  • overzicht adviesaanvragen WMCZ

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • kennismaking Tom de Meij;
  • plancare 2;
  •  

Pagina's

Subscribe to