Notulen clientenraad sp 1 juni 2023

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Overleg projectleider Passend Plaatsen;
  • Vergroten digitale vaardigheden cliënten;
  • Bezoek coach/ondersteuner Leviaan
Bijlage: