Wie zijn wij?

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

De afgelopen jaren, heeft het bestuur van Pameijer de adviezen van de Centrale Cliëntenraad SP in de meeste gevallen overgenomen. Niet alleen de leden van de Centrale Cliëntenraad SP mogen wat vinden van vraagstukken en situaties binnen Pameijer. De Centrale Raad krijgt namelijk informatie of vragen van de lokale cliëntenraden.

De leden van de Centrale Cliëntenraad SP namens een voorziening. Zij zijn de vertegenwoordiger van cliënten van Pameijer. Zo kan iedere cliënt zijn of haar mening uiten naar het bestuur en de directie van Pameijer.

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door 5 leden, namelijk:

Erik v/d Heuvel (voorzitter)
Wessel hartman (secretaris)  
   
Hendrik-Jan Poort (penningmeester)
Ton haddeman (Algemeen bestuurslid)
   

De cliëntenraad wordt ondersteund door Lian Baardemans  (coach/ondersteuner) en Leonie Steenbrink (coach/ondersteuner). Wie de cliëntenraadsleden en Dagelijks Bestuur en de ondersteuners zijn vindt je in ons smoelenboek.