Informatie

Elke zorginstelling is volgens de wet verplicht om een cliëntenraad te hebben. Deze wet heet de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Pameijer heeft ook een aantal cliëntenraden, waaronder de Centrale Cliëntenraad SP.

Volgens de wet mag de cliëntenraad de directie van Pameijer adviseren over alle zaken van de stichting. Ook mag de raad verzwaard advies uitbrengen over alle zaken die de zorg aan cliënten aangaan. De directie moet wat met de adviezen van de cliëntenraad doen.

De cliëntenraad adviseert over zaken die cliënten aangaan. Dit is ‘belangenbehartiging’.

Klik hieronder op een onderwerp voor meer informatie.