Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

Afgelopen najaar maakte de minister van Justitie (Ferd Grapperhaus, CDA) bekend dat de politie beschikking krijgt over tasers (stroomstootwapens). De tasers kunnen ook binnen ggz-instellingen gebruikt worden. De Nationale Ombudsman adviseert om zeer terughoudend te zijn met de inzet van tasers bij kwetsbare mensen. De cliëntenraad Sociale Psychiatrie van Pameijer volgde de ontwikkelingen nauwgezet en bracht een verzwaard advies uit om de cliënten hierover uitvoerig te informeren.

Verzwaard advies Cliëntenraad Sociale Psychiatrie Pameijer

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

 • Platform Basisberaad;
 • Medezeggenschapsoverleg OR, Verwantenraad, CR Mozaik en cliëntenraad GZ;
 • Begroting 2023/ 2024

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

 • Cliëntervaringsonderzoek;
 • Koers van Pameijer- meerjarenplan Pameijer;

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

 • Overleg projectleider Passend Plaatsen;
 • Vergroten digitale vaardigheden cliënten;
 • Bezoek coach/ondersteuner Leviaan

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

 • Overleg bestuurder;
 • Platform Basisberaad;
 • Cliëntvertrouwenspersoon Belinda Beikes;
 • Nieuwe cliënten privacyverklaring

Pagina's

Subscribe to