Notulen clientenraad sp 6 juli 2023

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Platform Basisberaad;
  • Medezeggenschapsoverleg OR, Verwantenraad, CR Mozaik en cliëntenraad GZ;
  • Begroting 2023/ 2024
Bijlage: