Notulen clientenraad sp 4 mei 2017

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Concept adviesbrief Verhuiskostenvergoeding;
  • Plancare 2;
  • overzicht adviesaanvragen WMCZ
Bijlage: