Samenwerkingsconvenant Platform Cliëntenraden Rijnmond

Donderdag 12 oktober is door het Platform Cliëntenraden Rijnmond (PCR) een hernieuwd samenwerkingsconvenant getekend.
Samenwerking

Verschillende cliëntenraden van GGz organisaties uit Rijnmond ondertekenden samen met de regionale cliëntenorganisatie Basisberaad (afdeling binnen Zorgbelang Zuid-Holland) een nieuw samenwerkingsconvenant. Hiermee is de samenwerking voor de verdere toekomst bekrachtigd. Nieuw hierbij is het jaarlijkse werkplan, waarbij we gezamenlijk inzetten op actuele thema’s.

Lees het volledig artikel over samenwerkingsconvenant via deze link.