Notulen clientenraad sp 18 januari 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Klantenpanel;
  • Stand van zaken Nietigverklaring;
  • Hoe gaat het op de voorziening/ rondvraag;
Bijlage: