Notulen clientenraad sp 1 maart 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Verzwaard advies over functies primair proces algemeen: Flexpool, Pameijer Klas, Stagiaires;
  • Hoe gaat het op de voorziening/ rondvraag
Bijlage: