Notulen clientenraad sp 19 april 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Verdelen adviesaanvragen;
  • Marga de Wit, manager consultatieteam, en Mieke Vermeulen, onderzoek & ontwikkeling, komen het voorgenomen besluit over het nieuwe Consultatieteam toelichten;
Bijlage: