Notulen clientenraad sp 3 mei 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • adviesaanvragen;
  • Klachtenbemiddelaar en klachtencommissie ambtelijk secretaris i.v.m. klachtenregeling
Bijlage: