Notulen clientenraad sp 17 mei 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Frank Kremer (afdeling communicatie), over het welkomstpakket
    voor nieuwe cliënten;
  • Medicatiebeleid;
  • Time out / Schorsing;
Bijlage: