Notulen clientenraad sp 7 juni 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Privacy- gegevens beveiliging: Martin Frank, Hans Karstel en Pauline Woutersen;
  • Mededelingen / afspraken:
    - Time out / Schorsing;
    - Regioslaapwacht;
    - Opening Mackaystraat
Bijlage: