Notulen clientenraad sp 21 maart 2019

In deze vergadering was er o. aandacht voor:

  • Evaluatie thuishaven met Aziza Sbiti en Alice Hammink;
  • landelijke netwerkbijeenkomst van de RIBW-en;
  • Stand van zaken catering.
Bijlage: