Notulen clientenraad sp 6 juni 2019

In deze vergadering was er o. aandacht voor:

  • Medezeggenschapsoverleg Pameijer;
  • Wet Langdurige Zorg en gevolgen voor cliënten Pameijer- standpunt
    Cliëntenraad SP
Bijlage: