Notulen clientenraad sp 4 juli 2019

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Ervaringsdeskundigheid en Herstel ondersteunende Zorg binnen Pameijer;
  • Profiel raad van bestuur vacature;
  • Nachtwacht:
Bijlage: