Notulen clientenraad sp 18 juli 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Kennismaking Raad van Bestuur gesprekspartner Arend Vreugdenhil en
    overdracht Arnold van Doorn;
  • 23 september Mind Verplichte GGZ bijeenkomst in Amersfoort:
  • Klachtenopvolging
Bijlage: