Notulen clientenraad sp 17 oktober 2019

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Afscheid Hans Karstel 27 november 2019;
  • WLZ bijeenkomst 7 oktober;
  • Draaiboek verhuizen.
Bijlage: