Cliënten­raad Pameijer: informeer uitvoerig over mogelijke inzet tasers ggz

Afgelopen najaar maakte de minister van Justitie (Ferd Grapperhaus, CDA) bekend dat de politie beschikking krijgt over tasers (stroomstootwapens). De tasers kunnen ook binnen ggz-instellingen gebruikt worden. De Nationale Ombudsman adviseert om zeer terughoudend te zijn met de inzet van tasers bij kwetsbare mensen. De cliëntenraad Sociale Psychiatrie van Pameijer volgde de ontwikkelingen nauwgezet en bracht een verzwaard advies uit om de cliënten hierover uitvoerig te informeren.

Verzwaard advies Cliëntenraad Sociale Psychiatrie Pameijer

Gegeven de nationale regelgeving over de inzet van tasers, bekeek de cliëntenraad Sociale Psychiatrie op welk vlak zij invloed kunnen uitoefenen binnen de organisatie. Dit bracht hen tot het volgende verzwaard advies, dat door de bestuurder is overgenomen:

“De cliëntenraad begrijpt dat de keuze om een taser in te zetten en de inzet zelf bij de politie ligt en niet bij Pameijer. Tijdens het adviestraject beseften we dat de keuze om politie te betrekken vaak wel bij Pameijer ligt. Wij weten uit ervaring dat de stappen die de politie vervolgens onderneemt door hen wordt besproken met de begeleiding of andere deskundigen.

 

Meer info & Bron: https://www.clientenraad.nl/nieuws/clientenraad-pameijer-informeer-uitvoerig-over-mogelijke-inzet-tasers-ggz/