Notulen clientenraad sp 3 september 2020

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Brandveiligheid;
  • Corona.
Bijlage: