Notulen clientenraad sp 21 januari 2021

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:
 

  • voortgang Wet Langdurige Zorg en Wet Verplichte GGZ bij Pameijer;
  • WMCZ-werkgroep;
  • Vaccinatiewerkgroep clienten
Bijlage: