Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

Het debat tussen de premier Rutte en de Kamer over het regeerakkoord leidde ook tot goed nieuws. Het afschaffen van dagbesteding per 2014 lijkt niet door te gaan. Bovendien gaat het kabinet ook bekijken of het recht op een pgb beter gewaarborgd kan worden.

Donderdag 19 juli is er gestemd voor de functie van penningmeester in het DB. De penningmeester heet Hendrik-Jan Poort.

Er is positief gestemd en is hij ook vanaf heden een lid van het DB.

Positief gezamenlijk advies samenwerking Bouman GGz & Pameijer

De cliëntenraden van Bouman GGz en Pameijer SP kregen in juli 2010 een adviesaanvraag over samenwerking van Bouman GGz (verslavingszorg) en Pameijer. Beide organisaties willen gebruik maken van elkaars expertise en de samenwerking verbeteren.

Intern zijn er binnen Pameijer diverse afdelingen in het Brouwershuys verhuisd.

Ook de cliëntenraad SP heeft een nieuwe ruimte. Je vindt ons nu op de begane grond achter ADMAX.  Je bent van harte welkom om onze nieuwe ruimte te bezoeken.

Pagina's

Subscribe to