Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

Beste lezer,
Er zijn minder notulen, dan je gewend bent
Dat komt omdat de 3e donderdag van de maand de cliëntenraad gekozen heeft om de training De 'Mat' te volgen.

  *   Het gaat om  18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april en 20 juni
De cliëntenraad SP vindt deze training belangrijk, omdat:

  *   er nieuwe cliëntenraadsleden zijn
  *   er nieuw bestuur is
  *   en dat er een nieuwe wet is
Het is weer goed om na te denken over de zin van medezeggenschap.

Afgelopen najaar maakte de minister van Justitie (Ferd Grapperhaus, CDA) bekend dat de politie beschikking krijgt over tasers (stroomstootwapens). De tasers kunnen ook binnen ggz-instellingen gebruikt worden. De Nationale Ombudsman adviseert om zeer terughoudend te zijn met de inzet van tasers bij kwetsbare mensen. De cliëntenraad Sociale Psychiatrie van Pameijer volgde de ontwikkelingen nauwgezet en bracht een verzwaard advies uit om de cliënten hierover uitvoerig te informeren.

Verzwaard advies Cliëntenraad Sociale Psychiatrie Pameijer

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Cliëntenportaal- MijnPlan (Pluriform);
  • Adviesgroep Nachtaanwezigheid;
  • Huishoudelijk reglement CRSP.

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Overleg met bestuurssecretaris Raphaël over de bestuursoverlegstukken;
  • Begroting 2024;
  • Huishoudelijk reglement CRSP.

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Visie op medezeggenschap;
  • Veiligheid.

Pagina's

Subscribe to