Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

In deze vergadering was er aandacht voor:

  • Nietigverklaring aanstelling flexmanager
  • Toekomstbestendige dagbesteding: AC Bijna Alles

Zorgbelang Noord-Holland heeft de brochure WEGWIJS IN DE STAPEL gemaakt.

De brochure gaat over financiële tegemoetkomingen en compensaties voor mensen die zorg ontvangen omdat ze een beperking hebben of een chronische ziekte.

In de brochure heeft Zorgbelang Noord-Holland op een rij gezet:

Het debat tussen de premier Rutte en de Kamer over het regeerakkoord leidde ook tot goed nieuws. Het afschaffen van dagbesteding per 2014 lijkt niet door te gaan. Bovendien gaat het kabinet ook bekijken of het recht op een pgb beter gewaarborgd kan worden.

Donderdag 19 juli is er gestemd voor de functie van penningmeester in het DB. De penningmeester heet Hendrik-Jan Poort.

Er is positief gestemd en is hij ook vanaf heden een lid van het DB.

Pagina's

Subscribe to