Notulen clientenraad sp 19 januari 2023

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Afscheid DS;
  • Ouderenbeleid;
  • Cameratoezicht;
  • Situatie centrale cliëntenraad Mozaik (CCRM)
Bijlage: