Notulen clientenraad sp 2 februari 2023

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Viermaandsrapportage Klachtencommissie w;
  • Afscheid Arnold van Doorn;
  • Klachtencommissie vacature;
  • Medezeggenschap lokaal
Bijlage: