Notulen clientenraad sp 16 maart 2023

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Vergoeding dagbesteding;
  • WMCZ werkgroep Stand van zaken;
  • Sociaal en Vitaal en Sociaal en Actief
Bijlage: