Notulen clientenraad sp 20 april 2023

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • WMCZ-werkgroep Stand van zaken;
  • Focusgroep;
  • Communicatie en contact met de achterban

 

Bijlage: