Notulen clientenraad sp 4 mei 2023

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Overleg bestuurder;
  • Platform Basisberaad;
  • Cliëntvertrouwenspersoon Belinda Beikes;
  • Nieuwe cliënten privacyverklaring
Bijlage: