Notulen clientenraad sp 6 april 2023

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • WMCZ werkgroep Stand van zaken;
  • Communicatie en contact met de achterban
Bijlage: