Notulen clientenraad sp 15 juni 2023

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Cliëntervaringsonderzoek;
  • Koers van Pameijer- meerjarenplan Pameijer;
Bijlage: