notulen clientenraad sp 21 september 2023

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Vertrek Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Belinda;
  • Brief en dilemma Dagbesteding
Bijlage: