notulen clientenraad sp 21 oktober 2023

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Sollicitatie projectleider 27 november 2023;
  • Focusgroep gemeente Rotterdam;
  • Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP);
Bijlage: