Notulen clientenraad sp 1 februari 2024

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Overleg met bestuurssecretaris Raphaël over de bestuursoverlegstukken;
  • Begroting 2024;
  • Huishoudelijk reglement CRSP.
Bijlage: