Notulen clientenraad sp 4 januari 2024

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Visie op medezeggenschap;
  • Veiligheid.
Bijlage: