Notulen clientenraad sp 7 maart 2024

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Cliëntenportaal- MijnPlan (Pluriform);
  • Adviesgroep Nachtaanwezigheid;
  • Huishoudelijk reglement CRSP.
Bijlage: