Notulen clientenraad sp 15 februari 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Veiligheid;
  • Mededelingen/ afspraken komende tijd
Bijlage: