Notulen clientenraad sp 15 maart 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Slaapwachten;
  • Mijn Pameijer;
  • Actieplan Veiligheid;
  • Sociaal Erotische Bemiddeling.
Bijlage: