Notulen clientenraad sp 5 april 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Verdelen adviesaanvragen;
  • Mijn Pameijer presentatie door Marien Geense;
  • Raad van Toezicht lid, 1 jaar in werkzaam (Tom de Meij)
Bijlage: