Notulen clientenraad sp 24 januari 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Cursus nieuwe WMCZ
  • Organisatieverandering
  • Adviesaanvraag Time Out en Schorsing
Bijlage: