Notulen clientenraad sp 4 april 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Sollicitatie arrangeurs;
  • Evaluatie Raad van Bestuur – gesprekspartner CCR SP;
  • Lokale radendag 1 april 2019 in Djoj – wat vonden we ervan?
Bijlage: