Notulen clientenraad sp 2 mei 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Kennismaking Cliëntenvertrouwenspersoon Marit van Ewijk;
  • Lokale radendag;
  • Time Out en Schorsing;
  • Arrangeurs-hackathon
Bijlage: