Notulen clientenraad sp 16 mei 2019

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • valuatie Thuishaven – Alice Hammink en Aziza Sbiti;
  • Lokale radendag;
  • Crisiskaart binnen Pameijer;
Bijlage: