Notulen clientenraad sp 20 juni 2019

In deze vergadering was er o. aandacht voor:

  • MRIC Meldingen door cliënten;
  • Vraag 088 nummers:
  • Nieuwe Gesprekspartner: Arend Vreugdenhil
Bijlage: