Notulen clientenraad sp 1 augustus 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Toegang WLZ langdurige GGZ door Arend Vreugdenhil;
  • Sollicitatiegesprekken Geld Telt:
Bijlage: