Notulen clientenraad sp 5 september 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Nieuw binnengekomen adviesaanvragen;
  • Eigen agenda Pameijer Cliëntenraad SP;
Bijlage: