Notulen clientenraad sp 19 september 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Koers Pameijer Cliëntenraad SP;
  • WLZ-bijeenkomst 7 oktober.