Notulen clientenraad sp 21 november 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Het DB heeft Arend gevraagd om toelichting te geven over de nieuwsberichten in de media;
  • Plus Producten 2020;
  • Kwaliteitskader.
Bijlage: