Notulen clientenraad sp 21 december 2019

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Cliëntenraad SP in 2020, wat komt er allemaal op ons af en welke koers kiezen we?;
  • RIBW Alliantie Clientenradendag 3 maart.
Bijlage: